Правила и условия

Общи условия за настаняване и предоставяне на допълнителни услуги в хотел Куин Нели Парк

Тези общи условия (ОУ), подлежащи на корекции, се отнасят директно или косвено до всички предоставяни от хотел Куин Нели Парк услуги, включително и за резервации направени чрез https://queennellypark.com, тур агенти, туроператори и партньори на Хотела. Можете да се запознаете с тях онлайн, чрез мобилни устройства, на място, по имейл или по телефон. Заявявайки резервация за настаняване и/или предоставяне на допълнителна услуга в хотел Куин Нели Парк и разглеждайки и използвайки нашия уеб сайт, независимо в коя платформа, включително и тези на тур агенти, туроператори и партньори на Хотела (наричани оттук нататък "уеб сайт"), Вие потвърждавате че сте прочели, разбрали и приели правилата и условията, посочени по-долу.

Заявка

С отправяне на заявка за резервация и потвърждаването й от Хотела, между нас и Вас възниква договор, който се регламентира от разписаното в настоящите ОУ, а в случай на празнини приложение намира относимото българско законодателство.

За да направите резервация е необходимо да предоставите име, e-mail адрес и телефонен номер.

Преди да подадете Заявка за Резервация, отговорност на потребителя е да се запознае с Общите Условия за Хотелска Резервация на хотел Куин Нели Парк. Потребителят трябва да е съгласен и да приема тези условия. Ако той не приема Общите Условия за настаняване в хотел Куин Нели Парк, заявката му няма да бъде разгледана.

Заявките за резервации за настаняване и/или услуги се извършват по един от изброените начини:

  • на https://queennellypark.com
  • на тел. 0876 79 19 19 – Отдел Резервации
  • По e-mail: booking@queennellypark.com
  • чрез туроператор, турагент или друг партньор
  • на място в хотел Куин Нели Парк

За гарантирана се счита резервация за настаняване предварително предлатена на минимум 30 % от стойността по банков път, с кредитна карта или в брой в хотел Куин Нели Парк.

Настаняването в Хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи идентичността на клиента, направил резервацията, документ, доказващ плащането на авансовата сума и потвърждение или ваучер за настаняване.

Таксуване

Ние не добавяме допълнителни (резервационни) такси към цената на стаята и не таксуваме личната Ви кредитна/дебитна карта, тъй като Вие плащате директно на виртуалния ПОС терминал на Банката, която е предоставила виртуален ПОС терминал на Хотела.

Ние не изискваме данни от кредитната Ви или дебитна карта, за да гарантираме Вашата резервация. Нашата система Ви препраща към виртуален ПОС терминал на Райфайзенбанк ЕАД, която е предоставила виртуален ПОС терминал на Хотела . След като сте потвърдили желаната от Вас услуга на уеб сайта, Вие изпращате сами информацията от кредитната Ви или дебитна карта директно към Райфайзенбанк ЕАД , която осъществява предплащането.

Плащането се обработва по сигурен начин от трета страна (Райфайзенбанк ЕАД) и се прехвърля директно от Вашата банкова сметка в банковата сметка на хотела. хотел Куин Нели Парк не прави, не приема и не обработва плащания , това става посредством виртуалния ПОС терминал на Банката.

В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 30 дни.

Хотелът си запазва правото на корекции в цени и условия и в случай, че Правителството на Република България промени настоящите такси или наложи други регулаторни промени.

Анулиране на резервация

Безплатна анулация на резервация е възможна до 14 дни преди настаняване без да се дължат неустойки. Моля да се свържете с нас, ако желаете да анулирате Вашата резервация ! За анулирани резервации след този период се дължи неустойка в размер на 30% от общата сума.

Неявяване (no show) – не се възстановяват предплатени суми.

Ранно заминаване – фактурира се целия престой.

Настаняване и освобождаване на помещенията

Часът за настаняване в хотел Куин Нели Парк е след 14:00 часа. Всяко пристигане преди този час ще бъде съобразено със заетостта на хотела. Времето на освобождаване на хотелската стая е 12:00 часа. Всяко освобождаване на стаята след стандартно регламентирания час се съобразява със заетостта на хотела.

Късно напускане след 12:00 часа трябва да бъде заявено предварително. Потвърждава се при възможност от страна на хотела и се начислява допълнително и се заплаща в рецепция на хотела. За допълнителна информация се свържете директно с рецепцията на хотела или с отдел резервации.

Политика на пристигане и заминаване

Час на настаняване – след 14:00 ч. Достъп до стаите се предлага само в зависимост от тяхната наличност към момента на пристигане. Настаняване преди 09:00 часа се предоставя срещу такса в размер на цената за една нощувка, след 09:00 часа се начислява такса в размер на 50 % / петдесет процента / от цената за една нощувка.

Час на освобождаване – 12:00 ч. Гости, които освобождават стаята си между 12:00 и 18:00 часа доплащат 50% / петдесет процента / от цената на нощувка за съответното помещение. Освобождаване на стаята след 18:00 часа се таксува в размер на една пълна нощувка.

Допълнителни услуги

Паркинг - 10.00 лв. / ден;
* Паркингът на хотела е неохраняем. Хотелът не носи отговорност за кражба на превозното средство и за нанесени му щети и липси от него.

Сейфове на рецепция – безплатно

Трансфер

Хотелът предлага трансфери от и до летищата, както и до всяка точка на страната. Трансферите се извършват от лицензирани превозвачи по обявени от тях тарифи. В случай на интерес, моля информирайте се за актуалните цени на услугите.

Политика за пушене

В съответствие с българското законодателство, хотел Куин Нели Парк спазва политика да не се пуши във всички вътрешни части на хотела, в това число: стаи за гости, обществени площи и коридори. За гости, които не се съобразяват с нашата политика се налага глоба от 200.00 BGN, която всеки Гост, Клиент и Посетител на хотел Куин Нели Парк дава своето безусловно съгласие да бъде добавена към сметката на стаята или изискана от нарушителя лично. Нарушителят носи и лична отговорност за наложените от компетентните органи административни санкции във връзка с нарушението.

Определените зони за пушене са разпределени в рамките на откритата част на хотела.

Благодарим Ви за спазването на Политиката за пушене.

Общи правила за поведение

Хотелът си запазва правото да не толерира неприемливи нива на шум или поведение на гости. Вие носите отговорността да спазвате общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в Хотела. В случай на отказ да се съобразят с изискванията, хотелът си запазва правото да прекрати резервацията, без да носи отговорност за възстановяване или обезщетение.

Политиката на хотела е да не се дискриминира на основа раса, цвят на кожата, националност, религия, пол, семейно положение, възраст, етнически произход или увреждане. От гостите и служителите се очаква да се придържат към тази политика и хотелът си запазва правото да изведе от хотела всяко лице или лица, извършили нарушения срещу тази политика.

На територията на хотела не се допускат домашни любимци.

Всички разходи за нанесените материални щети на хотела се заплащат от причинилите ги лица на пазарни цени след предоставяне на фактура от страна на Хотела.

Ограничена отговорност

Съгласно ограниченията, посочени в тези правила и условия и съгласно закона, ние носим отговорност само за директни щети, понесени, платени или за които Ви е потърсена отговорност, в резултат на неизпълнение на задълженията от наша страна във връзка с предлаганите от нас услуги на уеб сайта, до размера на общата сума на вашата резервация, както е посочено в имейла за потвърждение.

Въпреки това, нито ние, нито който и да е от нашите служители, директори, представители, или други въвлечени в създаването, спонсорирането, промотирането или с други думи заети с представянето на сайта и неговото съдържание, не носи отговорност за никаква наказателна, специална, индиректна или последваща загуба (1) или щети; (2) за никаква неточност, свързана с Виртуалния пос терминал на Банката (включително удържане на средства от Вас заради неоторизирани транзакции, произтекли от извършване на резервация направена на нашия сайт); за извършените услуги (3), предлагани от Банката, за никакви (директни, индиректни, специални, последващи или наказателни) щети, загуби или разходи (4), понесени от Вас, за които Ви е потърсена отговорност, или сте платили, появили се в резултат или във връзка с използването, невъзможността за използване или закъснение на нашия уеб сайт; за никаква (персонална) травма, смърт, или други (директни, индиректни, специални, последващи или наказателни) щети, загуби или разходи (5) претърпени или за които Ви е потърсена отговорност или са платени от Вас, независимо дали се дължат на (законови) действия, грешки, не спазени задължения, (общо) неизпълнение, умишлено престъпление, пропуски, неизпълнение, изопачавания, закононарушение или неизпълнение на преките задължения (напълно или частично) от виртуалния пос терминал на банката (неговите служители, директори, агенти, представители или дистрибуторски компании); включително за никакви (дори и частични) форсмажорни обстоятелства или някакво друго събитие извън нашия контрол.

Хотел Куин Нели Парк не носи отговорност за услуги извън хотела, които клиентът е закупил индивидуално на място.

Хотел Куин Нели Парк не носи отговорност за загубени, забравени или откраднати вещи от стаите, ресторантите или басейна, както и за щети, причинени от трети лица.

Суми заявени, но неизползвани изцяло или частично за услуги по вина на клиента, не се възстановяват.

Рекламации

Всички рекламации, свързани с качеството на предоставените от Хотела услуги, трябва да бъдат предявени от клиента на място в хотела с цел отстраняване на слабостите. Предявяването става в писмена форма. В случай, че изискванията не бъдат удовлетворени, клиентът трябва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол. В срок от 3 работни дни след съставянето му клиентът ще получи официалното становище по проблема от Управителя на хотела.

Права върху интелектуалната собственост

Софтуерът, необходим за извършването на нашите услуги или наличен за използване на нашия уеб сайт, както и правата върху интелектуалната собственост (включително авторските права) на съдържанието и информацията или върху материала на нашия уеб сайт, са собственост на хотел Куин Нели Парк, освен ако не е посочено друго.

Хотел Куин Нели Парк притежава всички права върху съдържанието (вкл. всички права върху интелектуална собственост на) интерфейса (вкл. инфраструктурата) на интернет страницата, на която е предоставена услугата (включително оценките от гостите и превода на съдържанието) и Вие нямате право да копирате, (hyper-/deep) препращате, публикувате, насърчавате, продавате, интегрирате и да се възползвате по какъвто и да е начин от съдържанието или нашата марка без нашето изрично писмено разрешение.

Нагоре